Kameraet peker mot Ýst, med Gaustablikk bakkene i bakgrunn