Ohm's Lov

Hvordan bruker jeg Ohm's Lov.?

Først må vi kjenne begrepene, U, I, R, P.
U svare til Volt. En påtrykt spenning på et kretsløp, forkortet V.
I svare til Ampere. Det er den mengde som et kretsløp bruker, forkortet A.
R svare til Ohm. Det er den belastning et kretsløp har, forkortet OHM.
P svare til Watt. Det er forbruk et kretsløp bruker. Også kaldt effekt, forkortet W.

Hvordan leser jeg formelsamlingen.?

La oss anta at vi kjenner Spenningen (U) 10 Volt, og Motstanden (R) 200 ohm. Vi ønsker nå å finne Strømmen (I).
Dette gjøres ved at vi i den midterste ring finner betegenelsen for Motstand (R). Det er bokstavene som står med rødt. I neste cirkel er der 3 felter innen for R, de står med blå skrift. Ved å bruke en av disse formeler kan man beregne R.
Da vi har U og R, skal vi bruke formelen U divideret med R (U/R).
Formelen kommer til at lyde så:

I=U/R -> I=10/200 -> 0.05

Dvs. strømmen er 0.05 A.


Online beregning
Ved å inntaste to verdier i to av felterne blir de to manglende felter utregnet. Vær oppmerksom på at det skal stå null (0) i de felt hvor verdien skal utregnes.

Feks. hvis man skal finne strømmen som beskrevet i ovennevnte eksempel skal man kun skrive i felterne "Volt" (10), og "Ohm" (200). Trykk deretter på "Beregn" og verdien i felterne "Ampere" og "Effekt" blir utregnet.

Når en verdi er utregnet skal man trykke på "Slett tall" for å gjøre en ny beregning. Hvis det står tall i 3 eller 4 av feltene, blir det ingen utregning.

Volt (U) Ampere (I) Ohm (R) Effekt (Watt)(P)